Usapang Bata #38

Habang nanonood ng Thomas & Friends Cartoon sa YouTube:

Me: Yan tingnan mo bad yung isa train oh. Si Thomas good. San pupunta pag good?

Toki: Tay Jetus (Jesus)

Me: San si Jesus?

Toki: Dun (pointing up)

Me: Sa heaven. Eh san pupunta pag bad?

Toki: Dun (pointing down)

Me: Sa hell. San yung hell?

Toki: Bahay namin☺

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s