Usapang Bata #38

Habang nanonood ng Thomas & Friends Cartoon sa YouTube:

Me: Yan tingnan mo bad yung isa train oh. Si Thomas good. San pupunta pag good?

Toki: Tay Jetus (Jesus)

Me: San si Jesus?

Toki: Dun (pointing up)

Me: Sa heaven. Eh san pupunta pag bad?

Toki: Dun (pointing down)

Me: Sa hell. San yung hell?

Toki: Bahay namin☺

Advertisements